NDEBUMOG targeted a total of 200 projects comprising of Health, Education and Public Works. Of the 200 projects targeted, 170 projects were visited at various locations covering over 10 Local Government Areas in Rivers State comprising of Ikwerre, Khana, Gokana, Eleme, Obio/Akpor, Omuma, Oyigbo, Ogu/Bolo, Etche, Ahoada, Tai, and Emohua. Locations covered include but are not limited to Elekahia, Rumuomasi, Trans-Amadi, Elelenwo, Woji Town, Elimgbu, Oyigbo, Rumuosi, Eneka, Rumuola, Diobu, Rumuolumeni, Isiokpo, Omerelu, Agip- Rumueme, Abacha Road, Eleme-Junction, Ada-George Road, Eneka/Igbo Etche, Ogbogoro, Egbelu, Rumuokoro, Wimpey, G.R.A, Rukpokwu, Rumuigbo, Yeghe, Dere-, Kpor, Gbe, Sii, Eekem, Luuawi, Kparior, Botem, Bunu, Baghana, Lumene, Kagbangha, Bori, Kaani, Sogho, Khana, Oyigbo, Kono, Andoni, Elele, Obele,  Ahaoda, Ndele, Ndashi-Etche, Umuebelu, Ogbogoro, Rumuohalu, Rumuokoro, Akpajo, Apa-Ogwa, Rumuewhara, Rumunduru, Eliozu, Mile 4, Sii, Omademe, Obono, Umunachi, Ozuzu, Ozuoha, Omuanwa and Ogbidi, Kinageri, Ohiaselu, Ogbogbo, Idu, Obsinkwu, Rumuovorlu, Rumuoeke, Borikiri, Amadi-Ama, Okparaki, Okarki, Okujagu, Garrison, Ogbunabali, Eteo, Nchia, Aluu, Ihugbogo, Rumuekini, Buguma, Oginigba, Onne, Rumuji, Rumuodogo, etc.

Health projects selected for tracking were 20 in number, which were all visited. Works projects selected were 150, while Education projects were 30, bringing the total to 200.

For the full report, please download a copy of our publication/book titled “DELT4SLOG 1”

RIVERS STATE COMMUNITIES COVERED BY NDEBUMOG UNDER THE “ DEEPENING EXPENDITURE LINE-TRACKING FOR STATES AND LOCAL GOVERNMENTS IN THE NIGER DELTA (DELT4SLOG II)” BUDGET TRACKING ACTIVITIES WERE:

Some of such locations were:  Bori, Bodo, Etche, Oyigbo, Tai, Eleme, Emohua, Gokana, Ahoada West, Diobu, Rumuoghalu, Ogbogoro, St. Johns, Mgbuogba, Rukpakulosi, Stadium Road, Peter Odili Road, Eliopranwo, Rumuekini, Umuechem, Ozuzu, Okobe, Orowurukwo, Lumene, Apani, Ogbakiri, Rumuwoji (Mile 1), Iloabuchi, Mgbuakara, Aker Road, G.R.A, Ubima, Eagle Island, University of Science and Technology (UST), Omuanwa, Degema, Oginigba, Aba Road, Eneka, Etitinwo, Boms Street, Eastern By-pass, Rumunduru, Eligbolo, Eliozu, Rumuomasi, Okujagu, Elele-Owerri, Nkpolu, Abuloma, Mothercat, Amadi Ama, Port Harcourt Airport,  University of Port Harcourt Teaching Hospital, (UNIPORT), Igbo Etche, Whimpey, Borokiri, Okparaki, Okehi, Ihie, Omerelu, Isiokpo, Rumuokwuta, Azikiwe Road, Nanka Street, Chinda Road, Choba, Woji, Rumuokwursuhi, Igwuruta, Afara, Akpajo, Gbenue, Rumuosi, Boue, Kereken, Agip, Rumuola, Okarki, Old Port Harcourt Township, Oduoha, Okporo, Garrision, Bernard Carr, UTC, Lulu Briggs Road, Andoni, Opobo, Egbede Aluu, Ake Road, Okwelle, Rumuokalagbo, Emole, Obidianso, Reclamation Road, Rumubekwe Estate and Iwofe, among others.

For the full report, please download a copy of our publication/book titled “THE OIL MONEY AND YOU” or you request for a hard copy, which is free.

SOME COMMUNITIES NDEBUMOG TEAM TROTTED IN RIVERS STATE AT TRACKING THE PARIS CLUB DEBT RELIEF SPENDING IN RIVERS STATE

Ebukuma, Uyenda/Egedem, Ibotirem, Sanga-Ama, Abalama, Ilelema, Oporo-Ama, Ifoko, Sama, Bille, Ke, Oguruama, Bakana, Owuogono, Wakama, Iwokiri, Ele, Isaka Town, Okrika Mainland and Okujagu-Ama

Rumuokwurushi    Kpite, Nonwa Luuwii, Kwawa    Bera, K-Dere  Ogu Town , Omademe, Isiokpo  Okochiri, Ibaka, Abam Ama ,  Okehi, Umuebulu, Umuechem, Ndashi  Egberu, Obeakpu ,  Egwede, Ngo,  Umuodiri Umuogba , Aleto, Ebubu Agbonchia, Alesa, Onne , Okpoghudhodo , Erema , Degema Town , Port Harcourt  Mgbundukwu, Diobu, Rumuodara, Rumuodogo I & II, Ibaa, Elibrada, Oduoha, Rumuigbo, Ogbunabali, Nweol, B-Dere, Eliozu, Afam Uku, Afam Nta, Gream-Ama, Ogan Ama, Bori, Rumuwiji, Nkpolu, Nonwa, Luuwa, Erema, Okarki, Umaujuloke, Mgbuitanwo, Okposi, Ovogo, Rumuche, Abalama, Owerewere, Ihube, Ubeta, Umunachi/ Umuagwu, Mogho, Rumuodomaya, Rumuopara

 

Search

  • 1